Aylar: Ocak 2017

Felsefe

Carl Gustav Jung’un Arketip Kavramı

Arkitep, psikolojide, algılarımızı ve şuurumuzun içeriklerini bir araya getirip düzenleyen ve algılarımızı bir araya getirip toplayan bir kavramdır. Jung, kavramına arkitep ismini vermeden önce, “başlangıçtan beri var olan imgeler” ve “kollektif bilincin hakimleri” isimlerini kullanmıştı. Sonrasında ise arkitep ismini koymasındaki etken Augustinus…
Yazarlar

Irvin D. Yalom Kimdir?

Irvin David Yalom 13. Haziran 1931'de Washington'da doğmuştur. Psikoanalitiker, Psikiyatrist, Psikoterapist ve yazardır. Stanford Üniversitesi'nde çalışmış ve buradan emekli olmuş bir…