Aylar: Mart 2017

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem
Felsefe

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem

Sosyalizme ekonomik açıdan bakıldığı zaman, ekonominin zenginler sınıfının veya kapitalist bir sınıfın değil de geniş kitlelerin faydasına işletilmesi gerektiğini müdafaa eden yönetim biçimidir. Sosyalizm devletçi bir modeldir. Etimolojik olarak sosyalizme bakıldığında Sosio, toplum halk anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak bakıldığında üretici gücün insan…