Posts written by Onurturali

This author has written 22 articles
Sosyalizm ve Ekonomik Sistem
Felsefe

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem

Sosyalizme ekonomik açıdan bakıldığı zaman, ekonominin zenginler sınıfının veya kapitalist bir sınıfın değil de geniş kitlelerin faydasına işletilmesi gerektiğini müdafaa eden yönetim biçimidir. Sosyalizm devletçi bir modeldir. Etimolojik olarak sosyalizme bakıldığında Sosio, toplum halk anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak bakıldığında üretici gücün insan…
Din

Agnostizmin Etimolojisi Ve Bertrand Russell

Agnostizmin üstünden geçmek gerekirse agnostizm, bilinmezcilik yahut bilinemezcilik olarak  iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. Teolojik başlıklar altında agnostizmde Tanrı'nın varlığı ya…