Felsefe

Karl Marx | Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Yahudi asıllı filozof Karl Marx’ın Rusya’nın gelişiminin kapilatist evresini tamamlama olasılığını ve beylik konumundaki köylerde ortak toprak kullanımını esas alan ve bu toprak kullanımının temelinde komünizmin yapılandırılmasının tasarısını dile getirdiği 8 Mart 1881 tarihli Vera Zasuliç’e gönderdiği mektupta ayrıca Rusya’nın toplumsal yenilenmesini Rusya’nın kırsal kesimlerdeki komünizme bağlamıştır. Karl Marx bunu kabul ederken aynı zamanda da kapitalist basamaklar olmadan direkt olarak sosyalist evreye geçilmesi için beylik sisteminin yönetilmesi esnasında “Her taraftan bu yapıya saldıracak zararlı etkilerin öncelikle engellenmesinin gerektiği” konusunda uyarıda da bulunmaktadır.

Marx’a göre bu zararlı tesirlerin bloke edilmesiyle birlikte, kırsal komünizmin başka şeylerin etkisi olmadan, bizatihi bir şekilde gelişiminin normal şartlarlarının gerçekleşebileceğini derpiş etmektedir. Fakat, Vera Zasulich’e gönderdiği aynı mektupta Marx, “kapitalist sistemin özünde… üreticinin üretim araçlarından tamamen ayrılmasının yattığına” işaret etmektedir. Aynı mektubun başka bir bölümünde ise Marx, antropolojiye karşı ilgisinin sürekli arttığına da değinmiştir. Marx bu ilgisiyle birlikte gelecekteki komünizmin, geçmişteki komünizme göre daha üst bir seviyeye varacağı inancı ile şöyle yazmıştır: “Çağımızın tarihsel eğilimi kapitalist üretimin en yüksek seviyesine ulaştığı Avrupa ve Amerika ülkelerinde ölümcül bunalımlarıdır; modern toplumun en arkaik tipte ortaklaşmacı üretim ve iş bölümünün daha üstün bir biçimine dönüşmesine neden olacak şekilde kendi yıkımına son verecek bir bunalım, ilkel komünlerin canlılığı karşılaştırılmaz biçimde Samilerden, Yunanlardan, Romalılardan vb diğer toplumdan daha üstündü, ziyadesiyle modern kapitalist toplumlardan da.”

Karl Marx ölmeden önce, 19. yüzyılın Alman politik filozofu olan Friedrich Engels’e sahip olduğu bu düşünceleri yazmasını istedi. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitap 1884 yılında, Marx’ın ölümünden bir yıl sonra yayımlanmıştır.

Makale Yazarı Onur Turalı

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir