Sosyalizm ve Ekonomik Sistem
Felsefe

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem

Sosyalizm ve Ekonomik SistemSosyalizme ekonomik açıdan bakıldığı zaman, ekonominin zenginler sınıfının veya kapitalist bir sınıfın değil de geniş kitlelerin faydasına işletilmesi gerektiğini müdafaa eden yönetim biçimidir. Sosyalizm devletçi bir modeldir. Etimolojik olarak sosyalizme bakıldığında Sosio, toplum halk anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak bakıldığında üretici gücün insan olduğu ve insan emeğinin toplum düşüncesinden istifade ederek oluşturulmuş bir sistemdir. Sosyalizmde devletçilik ilkesi salt olarak geçerlidir. Üretimde ön plana çıkan ve üretime hakim olan güç devlettir. Yetkiyi toplum adına devlet kullandığı için, iktisatçıların toplumun esas alındığı iddiasında etkin güç devlettir. Bu sistemde kişiler arası eşitlik vurgulanır ve kamu yararı ve toplum ön plandadır. Kitleler halinde devinme ve buna uygun şekilde örgütlenme planlanır.

Başka bir şekilde anlatacak olunursa ekonomi açısından sosyalizm, devletin üretim araçlarına, tamamlayıcı kurumlara ve tarım arazilerine sahip olmasıdır. Özel teşebbüs hiçbir şekilde üretim araçlarına, tarım arazilerine ve diğer banka gibi tamamlayıcı kurumlara sahip olamaz. Çünkü Marksizm’e göre bu durumda toplumun sınıflandırılmasına yol açacak ve oluşacak tüm egemen sınıfların, alt tabakada alan yani ezilen sınıfları sömürmesi ile sonuçlanacaktır. Bu nedenden dolayı devlet toplumun yerine tüm piyasayı ve ekonomiyi kontrol altında tutar. Serbest Piyasa Ekonomisi asla geçerli değildir. Bunun yerine ise Merkezi Planlama geçerlidir. Örnek olarak, bir yıl içerisinde tüm ülkede ne ve ne kadar üretilip ne kadar tüketileceği önce yerel ve bölgesel olarak hesaplanır sonrasında ise tek merkezde yani yerel başkentte eş güdümlü olarak değerlendirmeler ve gerekirse düzeltmeler yapılır.

Sosyalist ekonominin temel ilkeleri şunlardır;

  1. Üretici güç olarak toplumun emeği öne çıkar.
  2. Üretim araçlarında devlet mülkiyeti esastır.
  3. Merkezi planlama sistemi vardır.
  4. Kamu Yararının ön plana çıkması çok belirgindir.
  5. Tek partili siyaset tercih edilir.

 

Makale Yazarı Onur Turalı

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir