Felsefe

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem

Sosyalizm ve Ekonomik Sistem

Sosyalizme ekonomik açıdan bakıldığı zaman, ekonominin zenginler sınıfının veya kapitalist bir sınıfın değil de geniş kitlelerin faydasına işletilmesi gerektiğini müdafaa eden yönetim biçimidir. Sosyalizm devletçi bir modeldir. Etimolojik olarak sosyalizme bakıldığında Sosio, toplum halk anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak bakıldığında üretici gücün insan…

Bertrand Russell’a Göre Ateizm ve Agnostizm

Agnostizm'in Etimolojisi Ve Bertrand Russell adlı yazımızda sizlerle paylaştığımız içeriğimizde Bertrand Russel'ın görüşünden ve agnostizmin etimolojisinden bahsetmiştik. Bu makalemizde ise Bertrand…

Marx’ta İnsan Doğasının Kavramı

Yahudi asıllı filozof, politik ekonomist ve devrimci olan Karl Marx’ın "insan doğası kavramı", kendisinin özdekçilik, komünizm ve kapitalizm eleştiri ve düşüncesinde önemli…

Carl Gustav Jung’un Arketip Kavramı

Arkitep, psikolojide, algılarımızı ve şuurumuzun içeriklerini bir araya getirip düzenleyen ve algılarımızı bir araya getirip toplayan bir kavramdır. Jung, kavramına…