Tarih

Karanlık 11 Yıl

Çin seferine çıkmaya hazırlanan Timur arkasında Beyazıd gibi bir güç bırakmanın sonuçlarından çekinmiştir. Bunun yanı sıra da topraklarını kaybeden Anadolu beyleri Timur’a sığınarak onu Beyazıd’a karşı kışkırtmıştır. Bütün bunların üzerine bir de iki hükümdarın birbiri üzerinde kurmak istediği siyasi üstünlük eklenince savaş kaçınılmaz olmuştur. Savaşı daha da alevlendiren etken, Timur ile Beyazıd’ın arasında geçen mektuplaşmalardır. İkilinin arasında geçen olaylara dair günümüzde onlarca rivayet dolaşmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse;

  1. Birbirlerine yolladıkları kadın ve dansöz kıyafeti gibi kışkırtıcı ve aşağılayıcı kinaye dolu hediyeler de bulunmaktadır.
  2. Ve Beyazıd Timur’u çok dezavantajlı bir pozisyonda yakalasa da ordusunu kurmasına ve savaşa hazırlanmasına izin verdiği rivayetler arasındadır.
  3. Anadolu beyliklerinin Beyazıd’a ihanet ederek, Timur ile iş birliği yapması.
  4. Rivayetlerden birisine göre de Timur, Beyazıd’ın en küçük oğlunu beraber götürerek yanında büyütmüş ve onu bir Moğol kumandanı olarak eğitmiştir.

 

Savaş Timur’un kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Yıldırım Beyazıd’ın savaşı kaybetme sebepleri arasında;

”Timur’un fillerini ilk defa gören askerlerinin şaşkınlığı, Osmanlı ordusunda ki tatarların Timur’un tarafına geçip ihanet etmesi ve savaş anında Yıldırım Beyazıd’ın oğullarının taht mücadelesi için savaştan birlikleriyle ayrılıp Yıldırım Beyazıd’ı yalnız bırakmasıdır”

Savaşın sonucunda Beyazıd, Timur’a esir düşmüştür. Defalarca kaçma girişiminde bulunmasından sonra da Timur Beyazıd’ı gittiği her yerde yanında götürmeye başlamıştır. Timur Anadolu’da feth ettiği yerleri kafesin içerisindeki Beyazıd’a izletmiştir. Bunları izlemeye dayanamayan Beyazıd yüzüğündeki zehiri içerek intihar etmiştir.

Beyazıd’ın yokluğunda parçalanan Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek olan karanlık bir döneme girmiştir. Bu dönem Fasıla-i Saltanat olarak da bilinen Fetret Devri‘dir. Bu karanlık dönem dört kardeşin taht kavgasına ve birbirlerine düşmesine sebep olmuştur. Amasya sancağındaki Mehmet Çelebi kardeşleriyle girdiği taht kavgasını kazanarak bu döneme bir son verene kadar da bu süreç devam etmiştir. Osmanlı Anadolu’da büyük toprak kaybetmesine rağmen, Balkanlar’da toprak kaybına uğramamıştır. Osmanlı’nın adaletli ve hoşgörülü bir devlet olması Balkanlar’da yaşayan azınlıkların her şeye rağmen Osmanlı’ya bağlı kalmasını sağlamıştır. Mehmet Çelebi Osmanlı‘nın ‘İkinci Kurucusu‘ ünvanını almıştır.

Makale Yazarı Mert Akbıyık

Kendi kendine yazan, çizen, çoğunluktan farklı düşünen ve insanları pek sevmeyen kimse. Selçuk Üniversitesi – Gazetecilik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir